Gegevensbescherming

De volgende verklaring inzake gegevensbescherming is van toepassing op het gebruik van ons online aanbod [www.afatek.nl] (hierna "website").

Wij hechten veel belang aan gegevensbescherming. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1 persoon verantwoordelijk
De verantwoordelijke voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de zin van artikel 4 nr. 7 AVG is [Kai Huber, Münchener Straße 13 85247 Schwabhausen]

Als u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door ons in overeenstemming met deze bepalingen inzake gegevensbescherming als geheel of voor individuele maatregelen, kunt u uw bezwaar richten aan de verantwoordelijke. U kunt deze verklaring inzake gegevensbescherming op elk moment opslaan en afdrukken.

2 Algemene doeleinden van verwerking

Wij gebruiken persoonsgegevens voor het beheer van de website.

3 Welke gegevens we gebruiken en waarom

3.1 hosting

De hostingdiensten die we gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om de website te laten werken. Wij of onze hostingprovider verwerken inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij een efficiënte en veilige levering van onze website in overeenstemming met artikel 6 lid 1 blz. 1 f) AVG in combinatie met artikel 28 AVG.

3.2 Toegangsgegevens

We verzamelen informatie over u wanneer u deze website gebruikt. We verzamelen automatisch informatie over uw gebruiksgedrag en uw interactie met ons en registreren gegevens over uw computer of mobiele apparaat. Bij elk bezoek aan onze website verzamelen, bewaren en gebruiken we gegevens (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten:

Naam en URL van het opgeroepen bestand
Datum en tijd van het gesprek
hoeveelheid overgedragen gegevens
Melding van succesvol ophalen (HTTP-antwoordcode)
Browsertype en browserversie
besturingssysteem
Verwijzende URL (d.w.z. de eerder bezochte pagina)
Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden geopend
Internetprovider van de gebruiker
IP-adres en de aanvragende provider

We gebruiken deze loggegevens zonder toewijzing aan uw persoon of andere profilering voor statistische evaluaties ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisatie van onze website, maar ook voor anonieme registratie van het aantal bezoekers van onze website (verkeer) en de omvang en type gebruik van onze website en diensten, ook voor factureringsdoeleinden, om het aantal klikken te meten dat is ontvangen van samenwerkingspartners. Op basis van deze informatie kunnen we gepersonaliseerde en locatiegebaseerde content leveren en dataverkeer analyseren, fouten zoeken en corrigeren en onze dienstverlening verbeteren.

Dit is ook ons ​​legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 f) AVG.

Wij behouden ons het recht voor om de loggegevens achteraf te controleren als er op grond van specifieke aanwijzingen een legitiem vermoeden van onrechtmatig gebruik bestaat. We slaan IP-adressen voor een beperkte tijd op in de logbestanden als dit noodzakelijk is voor beveiligingsdoeleinden of voor het leveren van diensten of het afrekenen van een dienst, bijv. B. als u gebruik maakt van een van onze aanbiedingen. Na het annuleren van het bestelproces of na ontvangst van de betaling, verwijderen we het IP-adres als dit niet langer nodig is voor veiligheidsdoeleinden. Ook slaan we IP-adressen op als we een concreet vermoeden hebben van een strafbaar feit in verband met het gebruik van onze website. We slaan ook de datum van uw laatste bezoek op als onderdeel van uw account (bijvoorbeeld bij het registreren, inloggen, klikken op links, enz.).

3.3 Cookies

We gebruiken zogenaamde sessiecookies om onze website te optimaliseren. Een sessiecookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website door de betreffende server wordt meegestuurd en tijdelijk op uw harde schijf wordt opgeslagen. Dit bestand bevat als zodanig een zogenaamde sessie-ID, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Deze cookies worden verwijderd nadat u uw browser sluit. Ze serveren z. B. op het feit dat u de winkelwagenfunctie over meerdere pagina's kunt gebruiken. We gebruiken in mindere mate ook permanente cookies (ook kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen), die op uw apparaat blijven en ons in staat stellen om bHerken de volgende keer dat u bezoekt. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en verwijderen zichzelf na de opgegeven tijd. Hun levensduur is 1 maand tot 10 jaar. Op deze manier kunnen we ons aanbod op een gebruiksvriendelijkere, effectievere en veiligere manier aan u presenteren en u bijvoorbeeld informatie op de pagina tonen die specifiek is afgestemd op uw interesses. Ons legitieme belang bij het gebruik van cookies in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1 f) AVG ligt in het gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger maken van onze website. In de cookies worden de volgende gegevens en informatie opgeslagen: Inloggegevens Taalinstellingen Ingevoerde zoektermen Informatie over het aantal bezoeken aan onze website en het gebruik van afzonderlijke functies van onze website. Wanneer de cookie is geactiveerd, wordt er een identificatienummer aan toegewezen en worden uw persoonlijke gegevens niet aan dit identificatienummer toegewezen. Uw naam, uw IP-adres of soortgelijke gegevens waarmee de cookie aan u kan worden toegewezen, worden niet in de cookie opgeslagen. Op basis van cookie-technologie ontvangen wij alleen gepseudonimiseerde informatie, bijvoorbeeld over welke pagina's van onze winkel zijn bezocht, welke producten zijn bekeken, etc. U kunt uw browser zo instellen dat u vooraf wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en kunt beslissen over een per geval of u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen wilt uitsluiten, of dat cookies volledig worden voorkomen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

3.4 Gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen

We verwerken persoonsgegevens die we nodig hebben om onze contractuele verplichtingen na te komen, zoals naam, adres, e-mailadres, bestelde producten, factuur- en betalingsgegevens. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. De gegevens worden verwijderd nadat de garantietermijnen en wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Gegevens die gekoppeld zijn aan een gebruikersaccount (zie hieronder) worden in ieder geval bewaard voor de duur van dit account. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is artikel 6, lid 1, lid 1 b) AVG, omdat deze gegevens nodig zijn om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen.

3.5 gebruikersaccount

U kunt op onze website een gebruikersaccount aanmaken. Als u dit wilt, hebben wij de persoonsgegevens nodig die bij het inloggen worden gevraagd. Wanneer u later inlogt, zijn alleen uw e-mailadres of gebruikersnaam en het door u gekozen wachtwoord vereist. Voor de nieuwe registratie verzamelen we stamgegevens (bijv. naam, adres), communicatiegegevens (bijv. e-mailadres) en betalingsgegevens (bankgegevens) evenals toegangsgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). Om een ​​correcte registratie te garanderen en ongeautoriseerde registraties door derden te voorkomen, ontvang je na je registratie een activatielink per e-mail om je account te activeren. Pas na een succesvolle registratie slaan wij de door u verzonden gegevens permanent op in ons systeem. Nadat u een gebruikersaccount heeft aangemaakt, kunt u deze op elk moment door ons laten verwijderen zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) voldoende. Wij zullen uw opgeslagen persoonsgegevens dan verwijderen, tenzij wij deze nog moeten bewaren voor het verwerken van bestellingen of vanwege wettelijke bewaarplichten. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1 a) AVG.

3.6 Nieuwsbrief

Om u aan te melden voor de nieuwsbrief, zijn de gegevens vereist die tijdens het registratieproces worden gevraagd. De aanmelding voor de nieuwsbrief wordt gelogd. Na registratie ontvangt u een bericht op het opgegeven e-mailadres, waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen ("dubbele opt-in"). Dit is nodig zodat derden zich niet kunnen registreren met uw e-mailadres. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en u dus afmelden voor de nieuwsbrief. We slaan de registratiegegevens op zolang deze nodig zijn voor het verzenden van de nieuwsbrief. Wij bewaren het logboek van de registratie en het verzendadres zolang er belang is bij het bewijs van de oorspronkelijk gegeven toestemming, meestal de verjaringstermijnen voor civielrechtelijke vorderingen, dus maximaal drie jaar. De rechtsgrond voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 a) in combinatie met artikel 7 AVG in combinatie met artikel 7 lid 2 nr. 3 UWG. De wettelijke basis voor het loggen van de registratie is ons legitieme belang om te bewijzen dat de verzending met uw toestemming is uitgevoerd. Je kunt je elke keer aanmeldenU kunt deze opzeggen zonder andere kosten dan de verzendingskosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) voldoende. Uiteraard vind je in iedere nieuwsbrief ook een afmeldlink.

3.7 Productaanbevelingen

Los van de nieuwsbrief sturen wij u regelmatig productaanbevelingen per e-mail. Op deze manier sturen wij u informatie over producten uit ons assortiment waarin u mogelijk geïnteresseerd bent op basis van uw laatste aankopen van goederen of diensten bij ons. Daarbij houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. U kunt hier te allen tijde bezwaar tegen maken zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. Hiervoor is een bericht in tekstvorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) voldoende. Uiteraard vind je in elke e-mail ook een afmeldlink. De wettelijke basis hiervoor is de wettelijke toestemming volgens artikel 6 lid 1 zin 1 f) AVG in samenhang met artikel 7 lid 3 UWG.

3.8 E-mailcontact

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail), verwerken wij uw gegevens om het verzoek te verwerken en in het geval dat er vervolgvragen zijn. Als de gegevensverwerking plaatsvindt om precontractuele maatregelen uit te voeren, die op uw verzoek plaatsvinden, of, als u al klant van ons bent, om het contract uit te voeren, is de rechtsgrond voor deze gegevensverwerking artikel 6, lid 1 S. 1 b) AVG. We verwerken alleen verdere persoonsgegevens als u hiermee instemt (Art. 6 Para. 1 S. 1 a) AVG) of als we een legitiem belang hebben bij de verwerking van uw gegevens (Art. 6 Para. 1 S. 1 f) AVG) . Een gerechtvaardigd belang is b.v. B. het beantwoorden van uw e-mail.

4.1 Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over het gebruik van deze website door de bezoekers van de site, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Dit is ook ons ​​legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1 S. 1 f) AVG. Google heeft zich onderworpen aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS en is gecertificeerd. Als gevolg hiervan verbindt Google zich ertoe de normen en voorschriften van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. U kunt meer informatie vinden in het volgende gelinkte item: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. We hebben IP-anonimisering op deze website geactiveerd (anonymizeIp). Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de overdracht van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-plug-in of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een ​​opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein.Als u de cookies in uw browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): [Google Analytics deactiveren]

4.2 Google reCAPTCHA

Om voldoende gegevensbeveiliging te garanderen bij het indienen van formulieren, gebruiken we in bepaalde gevallen de reCAPTCHA-service van Google Inc. Dit wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een natuurlijk persoon is gedaan of ongepast isdoor middel van machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor gelden de verschillende gegevensbeschermingsbepalingen van Google Inc.. Meer informatie over de gegevensbeschermingsrichtlijnen van Google Inc. vindt u op http://www.google.de/intl/de/privacy of https://www. google.com/intl/de / beleid / privacy /

5 opslagperiode

Tenzij specifiek vermeld, bewaren we persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de nagestreefde doeleinden te bereiken. In sommige gevallen voorziet de wetgever in de opslag van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het fiscaal of handelsrecht. In deze gevallen worden de gegevens door ons alleen voor deze wettelijke doeleinden opgeslagen, maar niet op een andere manier verwerkt en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn verwijderd.

6 Uw rechten als persoon die wordt beïnvloed door gegevensverwerking Volgens de toepasselijke wetgeving heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als u gebruik wilt maken van deze rechten, stuur dan uw verzoek per e-mail of per post, met duidelijke identificatie naar het adres vermeld in paragraaf 1. Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

6.1 Recht op bevestiging en informatie U heeft het recht op duidelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. In detail: U hebt te allen tijde het recht om van ons een bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt. Als dit het geval is, heeft u het recht om gratis informatie bij ons op te vragen over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen, samen met een kopie van deze gegevens. Verder bestaat er recht op de volgende informatie:
1. de doeleinden van de verwerking;
2. de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt of nog worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of aan internationale organisaties;
4. indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur;
5. het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
6. het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
7. indien de persoonsgegevens niet bij u worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
8. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 lid 1 en 4 AVG en - in ieder geval in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor u. Als persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, hebt u het recht om geïnformeerd te worden over de passende garanties in overeenstemming met artikel 46 AVG in verband met de overdracht.

6.2 Recht op rectificatie

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren en, indien nodig, aan te vullen. In detail:

U hebt het recht om ons te verzoeken om eventuele onjuiste persoonlijke gegevens die u betreffen onverwijld te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen - ook door middel van een aanvullende verklaring.

6.3 recht op verwijdering ("recht om vergeten te worden")

In een aantal gevallen zijn wij verplicht om uw persoonsgegevens te verwijderen.

In detail:
In overeenstemming met artikel 17 (1) AVG hebt u het recht om te eisen dat wij uw persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen en zijn wij verplicht om persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende redenen van toepassing is:
1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
2. U herroept uw ​​toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 a) AVG of artikel 9 lid 2 a) AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
3. U maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 2 AVG.
4. De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
5. Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingvereist door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen.

6. De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 AVG.
Als we de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en we zijn verplicht om deze te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zullen we passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking Gegevens verwerken, om u te informeren dat u heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonlijke gegevens of van kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens.

6.4 Recht op beperking van de verwerking

In een aantal gevallen heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

In detail:
U hebt het recht om te eisen dat we de verwerking beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
2. de verwerking is onrechtmatig en u hebt geweigerd de persoonsgegevens te wissen en in plaats daarvan verzocht om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
3. we hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt de gegevens nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
4. U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 lid 1 AVG, zolang nog niet is vastgesteld of de legitieme redenen van ons bedrijf zwaarder wegen dan de uwe.

6.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om machineleesbare persoonsgegevens die op u betrekking hebben te ontvangen, te verzenden of door ons te laten verzenden.

In detail:
U heeft het recht om de u betreffende persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en u heeft het recht deze gegevens ongehinderd van ons over te dragen aan een andere verantwoordelijke, op voorwaarde dat
1. de verwerking is gebaseerd op toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 a) AVG of artikel 9 lid 2 a) AVG of op een contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 b) AVG en
2. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met lid 1 heeft u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van ons aan een andere verantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

6.6 Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens door ons als dit door uw specifieke situatie gerechtvaardigd is en onze belangen bij de verwerking niet prevaleren.

In detail:
U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid 1, lid 1, lid 1, onder e) of f) AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. We verwerken de persoonsgegevens niet langer, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Als we persoonlijke gegevens verwerken om direct mail te beheren, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89 lid 1 AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

6.7 Geautomatiseerde beslissingen inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van de verzamelde persoonsgegevens.

6.8 Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

U heeft het recht om toestemming te geveng om de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

6.9 Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is.

7 Gegevensbeveiliging

We stellen alles in het werk om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen binnen het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en technische mogelijkheden. Uw persoonsgegevens worden bij ons versleuteld verzonden. Dit geldt voor uw bestellingen en ook voor de klantenlogin. Wij gebruiken het SSL-coderingssysteem (Secure Socket Layer), maar willen u erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Om uw gegevens te beveiligen, handhaven wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in overeenstemming met artikel 32 AVG, die wij voortdurend aanpassen aan de stand van de techniek. We kunnen ook niet garanderen dat ons aanbod op bepaalde tijden beschikbaar zal zijn; Storingen, onderbrekingen of storingen zijn niet uit te sluiten. Van de servers die we gebruiken wordt regelmatig een zorgvuldige back-up gemaakt.

8 Doorgifte van gegevens aan derden, geen gegevensoverdracht naar niet-EU-landen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen binnen ons bedrijf. Indien en voor zover wij derden betrekken bij de uitvoering van contracten (zoals logistieke dienstverleners), ontvangen zij alleen persoonsgegevens voor zover de overdracht noodzakelijk is voor de bijbehorende dienst. In het geval dat we bepaalde delen van de gegevensverwerking ("orderverwerking") uitbesteden, verplichten we orderverwerkers contractueel om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken in overeenstemming met de vereisten van de wetgeving inzake gegevensbescherming en om de bescherming van de rechten van de betrokkene te garanderen . Een gegevensoverdracht naar instanties of personen buiten de EU buiten het in deze verklaring in paragraaf 4 genoemde geval vindt niet plaats en is niet gepland.

9 functionaris gegevensbescherming

Als u vragen of opmerkingen heeft over gegevensbescherming, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming: Kai Huber