Herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden
U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen. Om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht, moet u ons dat geven:

AFATEK
Eigenaar Kai Huber e.K.
Leopoldstraße 206/5512
80804 München
Telefoon: +49 (0)89 2154 886 0
Fax: +49 (0)89 2441 430 2
E-mail: service@afatek.nl


informeer ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief, fax of e-mail per post) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model herroepingsformulier, dat niet verplicht is.
Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van herroeping
Indien u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met u; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.
U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons in kennis stelt van de annulering van deze overeenkomst aan ons te retourneren:

AFATEK
Münchener Straße 13
85247 Schwabhausen
Duitsland

terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt geacht te zijn nageleefd als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen verstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor uw rekening.
U zult alleen moeten betalen voor het eventuele waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet nodig is voor de controle van de staat, de eigenschappen en de werking ervan.

Uitsluiting
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op contracten voor producten die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de koper.

Einde van de herroepingsinstructie